Sinds de start in 1999 heeft Van den Bos Vastgoed zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van herontwikkeling van winkelcentra en beheer van alle typen commercieel vastgoed, woningen alsmede maatschappelijk vastgoed. Daarnaast worden taxaties uitgevoerd en wordt bemiddeld in beleggingstransacties.

Ook uw vastgoed in kundige handen? Wij behandelen uw vastgoed als ware het ons eigendom. Door het totale beheer uit handen te nemen, heeft u er geen omkijken meer naar. Periodiek rapporteren wij transparant de stand van zaken. Commercieel, administratief en technisch beheer voeren we fulltime met ons eigen kernteam van 5 medewerkers uit.

Met onze jarenlange ervaring, korte lijnen en uitgebreide netwerk zijn wij  in staat om uw vastgoedportefeuille maximaal te laten renderen. Wij benaderen de markt actief om nieuwe huurders te vinden en te binden. Wij voeren onderhandelingen, stellen contracten op en leveren een compleet dossier voor de eigenaar. Bij lopende huurcontracten zorgen wij voor inning van huur- en servicekosten, afrekening servicekosten en voeren wij een actief debiteurenbeheer.

Om uw vastgoed in goede staat te houden inspecteren wij periodiek uw portefeuille. Indien gewenst stellen wij meerjaren onderhoudsbegrotingen op. Wij nemen alle zorg over prijs-, kwaliteit- en opleveringsaspecten uit handen. Daarnaast schromen wij niet om voorstellen tot verbetering of herontwikkeling uit te werken en aan u voor te leggen.

De resultaten van de inspanningen worden door de opdrachtgevers erkend, wat heeft geresulteerd in een gestaag groeiende beheerportefeuille en (her-)ontwikkelingsprojecten door heel Nederland.

Graag maken wij in een persoonlijk gesprek nader kennis. U ook? 

Jacob